Oedfaon Dydd Sul 10 Gorffennaf


Aberduar 10.00 y bore
Bethel 10.15 y bore (Cymun) – Gweinidog
Seion 2.00 y prynhawn (Cymun) – Gweinidog