Oedfaon Mis Tachwedd


Sul 5 Tachwedd

 • Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
 • Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
 • Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
 • Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog-Cymun


Sul 12 Tachwedd

 • Aberduar Oedfa Sul y Cofio
 • Bethel 9.30 y bore Gweinidog-Cymun
 • Seion 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 19 Tachwedd

 • Noddfa 9.30 y bore Gweinidog
 • Aberduar 11.00 y bore Gweinidog

Sul 26 Tachwedd

 • Noddfa – 10.00 y bore Oedfa ar gyfer y Cylch – Andrew Sully (Trefnydd Cymorth Cristnogol Cymru)
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog (ym Mrynhafod)

Oedfaon Mis Hydref

Sul 8 Hydref

 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
 • Aberduar a Seion 2.00 y pnawn Gweinidog– Cymun (yn Seion)

Nos Lun 9 Hydref, 7 yr hwyr

Diolchgarwch Bethel
Parchg Andy Herrick, Cwm-ann

Nos Iau 12 Hydref, 7 yr hwyr

Diolchgarwch Caersalem
Delyth Morgans Phillips

Sul 15 Hydref

 • Noddfa 10.00 y bore Parchg Robin Samuel
 • Penybont- ar-Ogwr
 • Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Parchg Robin Samuel
 • (ym Mrynhafod)

Dydd Mercher, Hydref 18
Diolchgarwch Aberduar
2 y pnawn a 7 yr hwyr
Y Parchg Rob Nicholls, Llundain

Sul 22 Hydref

 • Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun (ym Seion)

Sul 29 Hydref

 • Oedfa’r Cylch – Brynhafod 10.30 – Gweinidog

Oedfaon Mis Medi

Sul 10 Medi
Bethel 10.15 y bore Gweinidog-Cymun
Seion ac Aberduar (yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 17 Medi
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Noddfa 10.00 y bore Doniau’r eglwys

Sul 24 Medi
Bethel 10.15 y bore Parchg Olaf Davies
(unedig ar gyfer Bethel Noddfa a Caersalem)
Brynhafod 2.00 y pnawn Parchg Olaf Davies
(unedig ar gyfer Seion Aberduar a Brynhafod)

Oedfaon Mis Awst

Sul 6 Awst
Soar y Mynydd 2.00 y pnawn Delyth Morgans Phillips
Bydd dim oedfeuon yn y Cylch ond dewch i Soar y Mynydd i gefnogi Delyth

Dim oedfeuon 14 Awst neu 21 Awst

Sul 28 Awst
Oedfa Eisteddfod Rhys Thomas James
Shiloh 10.30 y bore Canon Aled Williams

Sul 3 Medi
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog-Cymun

Oedfaon Mis Gorffennaf

Sul 2 Gorffennaf

 • Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
 • Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
 • Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
 • Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 9 Gorffennaf

 • Aberduar 10.00 y bore Ffred Ffransis
 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
 • Seion 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 16 Gorffennaf

 • Noddfa 9.30 y bore Parchg Aled Davies
 • Aberduar 11.00 y bore Parchg Aled Davies

Sul 23 Gorffennaf

 • Aberduar 10.00 y bore Coda Ni
 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog (ym Mrynhafod)

Oedfaon Mis Mehefin

Sul 4 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog-Cymun

Sul 11 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Melda Grantham
Bethel 10.15 y bore Gweinidog-Cymun
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 18 Mehefin
Sul trip eglwysi’r Cylch
Ymweld ag Ystrad Fflur a’r Beudy yn y bore
Oedfa yn Soar y Mynydd—2.00 y pnawn
Pryd bwyd yn y Talbot, Tregaron, ar y ffordd nôl

Sul 25 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Stan Evans
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog
(ym Mrynhafod)
Cyfarfodydd

Oedfaon Mis Mai

Sul 7 Mai
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 14 Mai
Aberduar 10.00 y bore Dylan Lewis
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Oedfa’r Maer (Cyngh Rhys Bebb Jones) —Shiloh, Llambed 2.00 y pnawn Gweinidog yn pregethu

Sul 21 Mai
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog
Cymanfa Ganu Cylch Llambed a Chaeo
4.00 y pnawn Bethel Cwmpedol
Emlyn Davies yn arwain

Sul 28 Mai (Sulgwyn)
Aberduar 10.00 y bore Beti Griffiths
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
(ym Mrynhafod)

Oedfaon Mis Ebrill

Sul 2 Ebrill—Sul y Blodau
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog
Brynhafod 11.15 y bore Oedfa Gwanwyn
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog

Sul 9 Ebrill—Sul y Pasg
Bethel a Noddfa 9.30 y bore Gweinidog-Cymun
(Ym Methel)
Aberduar 11.00 y bore Gweinidog-Cymun
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 16 Ebrill
Noddfa 10.00 y bore Delyth Morgans Phillips
Aberduar Manylion i ddod
Brynhafod Gweler y ‘WhatsApp’

Sul 23 Ebrill
Bethel a Noddfa
(ym Methel) 10.15 y bore Parchg Jill Tomos

Seion ac Aberduar
(yn Seion) 2.00 y pnawn Parchg Jill Tomos

Sul 30 Ebrill
Oedfa Unedig y Cylch yn Aberduar, 10.30
Y Gweinidog

Oedfaon Mis Mawrth

Sul 5 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 12 Mawrth
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Aberduar a Seion
(yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 19 Mawrth
Noddfa 10.00 y bore Parchg Eirian Wyn Lewis
Aberduar a Brynhafod
(ym Mrynhafod) 2.00 y pnawn Parchg Eirian Wyn Lewis

Sul 26 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog (ym Mrynhafod)
Noddfa 5.00 p.m. Oedfa Sul y Mamau/Pasg y plant