Trefn Oedfaon a Newyddion

Oedfaon Mis Mawrth

Sul 5 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 12 Mawrth
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Aberduar a Seion
(yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 19 Mawrth
Noddfa 10.00 y bore Parchg Eirian Wyn Lewis
Aberduar a Brynhafod
(ym Mrynhafod) 2.00 y pnawn Parchg Eirian Wyn Lewis

Sul 26 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog (ym Mrynhafod)
Noddfa 5.00 p.m. Oedfa Sul y Mamau/Pasg y plant

Oedfaon Mis Rhagfyr

Sul 4 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 11 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Seion 2.00 y p’nhawn Gweinidog-Cymun
Bethel 5.00 yr hwyr Oedfa garolau

Sul 18 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Oedfa Nadolig y Bobl Ifainc
Brynhafod 2.00 y pnawn Carolau ac Oedfa Nadolig y plant
Noddfa amser i’w gyhoeddi Oedfa Nadolig y plant

Sul 25 Rhagfyr—Dydd Nadolig
Aberduar 9 00 y bore Gweinidog
Noddfa 10.00 y bore Gweinidog

Oedfaon Mis Tachwedd

Sul 13 Tachwedd—Sul y Cofio
Dim oedfa yn Aberduar ond yn Eglwys Llanybydder—10.00 a.m.
Bethel 9.30 y bore Oedfa gyflwyno a Chymun
Seion 2.00 y pnawn (Gweinidog) Cymun

Sul 20 Tachwedd
Noddfa 9.30 y bore (Gweinidog)
Aberduar 11.00 y bore (Gweinidog)
Brynhafod 2.00 y prynhawn (Oedfa deulu)

Sul 27 Tachwedd
Aberduar 10.00 y bore
Bethel 10.15 y bore (Trefniant mewnol)
Seion a Brynhafod 2.00 y prynhawn (Gweinidog)
(ym Mrynhafod)