Trefn Oedfaon a Newyddion

Oedfaon Mis Mawrth

Sul 3 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 10 Mawrth
Bethel 10.15 y bore Delyth Phillips—Cymun
Aberduar a Seion
(yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 17 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Noddfa 10.00 y bore Nigel Davies
Brynhafod a Seion 2.00 y pnawn
(Oedfa plant a theulu dan ofal Nigel Davies ym Mrynhafod)

Sul 24 Mawrth
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion, Brynhafod
ac Aberduar 2.00 y pnawn Gweinidog
(ym Mrynhafod)

GORYMDAITH GWENER Y GROGLITH,
29 MAWRTH, LLAMBED

Yn codi o Noddfa 10.30; oedfa fer yn Neuadd San Pedr 11.00
Lluniaeth ysgafn i ddilyn

Sul 31 Mawrth — Sul y Pasg
Aberduar, Seion a Brynhafod 9.30 Gweinidog—Cymun
(yn Aberduar)
Noddfa, Bethe

Oedfan Mis Chwefror

Sul 4 Chwefror
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 11 Chwefror
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Aberduar a Seion 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
(yn Seion)

Sul 18 Chwefror
Noddfa 9.30 y bore Gweinidog
Aberduar 11.00 y bore Gweinidog

Sul 25 Chwefror
Aberduar 10.00 y bore Ffred Ffransis
Bethel a Noddfa 10.15 y bore Parchg Peter Thomas
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Parchg Peter Thomas
(yn Seion)

Oedfaon Mis Rhagfyr

Sul 3 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 10 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 17 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Oedfa Nadolig yr Ifainc
Bryn Hafod 2.00 y pnawn Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul
Nodddfa 4.00 y pnawn Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul

Sul 24 Rhagfyr Noswyl Nadolig
Bethel 9.30 y bore Oedfa Nadolig a Charolau
11.00 y bore—Oedfa arbennig yng Nghartref Maes-y-felin

Dydd Llun 25 Rhagfyr Dydd Nadolig
Aberduar 9.00 y bore Gweinidog
Noddfa 10.00 y bore Gweinidog

Sul 31 Rhagfyr
Sul y Cylch—Oedfa Diwedd Blwyddyn
Aberduar 10.30 y bore

Oedfaon Mis Tachwedd


Sul 5 Tachwedd

 • Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
 • Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
 • Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
 • Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog-Cymun


Sul 12 Tachwedd

 • Aberduar Oedfa Sul y Cofio
 • Bethel 9.30 y bore Gweinidog-Cymun
 • Seion 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 19 Tachwedd

 • Noddfa 9.30 y bore Gweinidog
 • Aberduar 11.00 y bore Gweinidog

Sul 26 Tachwedd

 • Noddfa – 10.00 y bore Oedfa ar gyfer y Cylch – Andrew Sully (Trefnydd Cymorth Cristnogol Cymru)
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog (ym Mrynhafod)

Oedfaon Mis Hydref

Sul 8 Hydref

 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
 • Aberduar a Seion 2.00 y pnawn Gweinidog– Cymun (yn Seion)

Nos Lun 9 Hydref, 7 yr hwyr

Diolchgarwch Bethel
Parchg Andy Herrick, Cwm-ann

Nos Iau 12 Hydref, 7 yr hwyr

Diolchgarwch Caersalem
Delyth Morgans Phillips

Sul 15 Hydref

 • Noddfa 10.00 y bore Parchg Robin Samuel
 • Penybont- ar-Ogwr
 • Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Parchg Robin Samuel
 • (ym Mrynhafod)

Dydd Mercher, Hydref 18
Diolchgarwch Aberduar
2 y pnawn a 7 yr hwyr
Y Parchg Rob Nicholls, Llundain

Sul 22 Hydref

 • Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun (ym Seion)

Sul 29 Hydref

 • Oedfa’r Cylch – Brynhafod 10.30 – Gweinidog

Oedfaon Mis Medi

Sul 10 Medi
Bethel 10.15 y bore Gweinidog-Cymun
Seion ac Aberduar (yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 17 Medi
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Noddfa 10.00 y bore Doniau’r eglwys

Sul 24 Medi
Bethel 10.15 y bore Parchg Olaf Davies
(unedig ar gyfer Bethel Noddfa a Caersalem)
Brynhafod 2.00 y pnawn Parchg Olaf Davies
(unedig ar gyfer Seion Aberduar a Brynhafod)

Oedfaon Mis Awst

Sul 6 Awst
Soar y Mynydd 2.00 y pnawn Delyth Morgans Phillips
Bydd dim oedfeuon yn y Cylch ond dewch i Soar y Mynydd i gefnogi Delyth

Dim oedfeuon 14 Awst neu 21 Awst

Sul 28 Awst
Oedfa Eisteddfod Rhys Thomas James
Shiloh 10.30 y bore Canon Aled Williams

Sul 3 Medi
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog-Cymun

Oedfaon Mis Gorffennaf

Sul 2 Gorffennaf

 • Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
 • Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
 • Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
 • Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 9 Gorffennaf

 • Aberduar 10.00 y bore Ffred Ffransis
 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
 • Seion 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 16 Gorffennaf

 • Noddfa 9.30 y bore Parchg Aled Davies
 • Aberduar 11.00 y bore Parchg Aled Davies

Sul 23 Gorffennaf

 • Aberduar 10.00 y bore Coda Ni
 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog (ym Mrynhafod)

Oedfaon Mis Mehefin

Sul 4 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog-Cymun

Sul 11 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Melda Grantham
Bethel 10.15 y bore Gweinidog-Cymun
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 18 Mehefin
Sul trip eglwysi’r Cylch
Ymweld ag Ystrad Fflur a’r Beudy yn y bore
Oedfa yn Soar y Mynydd—2.00 y pnawn
Pryd bwyd yn y Talbot, Tregaron, ar y ffordd nôl

Sul 25 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Stan Evans
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog
(ym Mrynhafod)
Cyfarfodydd

Oedfaon Mis Mai

Sul 7 Mai
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 14 Mai
Aberduar 10.00 y bore Dylan Lewis
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Oedfa’r Maer (Cyngh Rhys Bebb Jones) —Shiloh, Llambed 2.00 y pnawn Gweinidog yn pregethu

Sul 21 Mai
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog
Cymanfa Ganu Cylch Llambed a Chaeo
4.00 y pnawn Bethel Cwmpedol
Emlyn Davies yn arwain

Sul 28 Mai (Sulgwyn)
Aberduar 10.00 y bore Beti Griffiths
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
(ym Mrynhafod)