Gweithgareddau Wythnos y Pasg


DYDD LLUN 25 MAWRTH – 6.00 yr hwyr
Swper y Pasg, Yr Hedyn Mwstard, Llanbedr Post Steffan
Oedfa gymun fer; pryd bwyd a chymdeithas i ddilyn

DYDD GWENER 29 MAWRTH
Gorymdaith yr eglwysi trwy’r dref
Ymgynnull yn Noddfa, 10.20; cychwyn o Noddfa 10.30; cyrraedd Parc Sant Germain 11.00
Lluniaeth ysgafn yn Neuadd Eglwys San Pedr i ddilyn

DYDD SUL 31 MAWRTH
(Y trefniadau hyn yn wahanol i’r hyn a geir yn y Deufis)
Oedfa Gymun yn Noddfa, 9.30 y bore
Oedfa Gymun yng Nghartref Maes-y-felin, Dre-fach, 11.00 y bore