Oedfaon Mis Mawrth

Sul 3 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 10 Mawrth
Bethel 10.15 y bore Delyth Phillips—Cymun
Aberduar a Seion
(yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 17 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Noddfa 10.00 y bore Nigel Davies
Brynhafod a Seion 2.00 y pnawn
(Oedfa plant a theulu dan ofal Nigel Davies ym Mrynhafod)

Sul 24 Mawrth
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion, Brynhafod
ac Aberduar 2.00 y pnawn Gweinidog
(ym Mrynhafod)

GORYMDAITH GWENER Y GROGLITH,
29 MAWRTH, LLAMBED

Yn codi o Noddfa 10.30; oedfa fer yn Neuadd San Pedr 11.00
Lluniaeth ysgafn i ddilyn

Sul 31 Mawrth — Sul y Pasg
Aberduar, Seion a Brynhafod 9.30 Gweinidog—Cymun
(yn Aberduar)
Noddfa, Bethe