Oedfaon Mis Mai

Sul 5 Mai
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 12 Mai
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Seion ac Aberduar (yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 19 Mai –Sulgwyn
Noddfa 9.30 y bore Gweinidog
Aberduar 11.00 y bore— Gweinidog– Cymun
Oedfa arbennig yng Nghartref Cwm Aur
Cymanfa ganu cylch Caio a Llambed – Caersalem 4.00 y pnawn
Delyth Morgans Phillips yn arwain
Dewch ynghyd i ddathlu’r Sulgwyn

Sul 26 Mai
Bethel a Noddfa (ym Methel) 10.15 y bore Y Parchg Andrew Lenny
Brynhafod, Seion a Brynhafod (ym Mryn Hafod) 2.00 y pnawn Y Parchg Andrew Lenny

Oedfaon Mis Ebrill

Y manylion diweddaraf o Fryn Hafod – trowch at yr What’s app

Sul 7 Ebrill
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog

Sul 14 Ebrill
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Seion ac Aberduar (yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 21 Ebrill
Noddfa 9.30 y bore Gweinidog
Aberduar 11.00 y bore Gweinidog
Bryn Hafod 2.00 y pnawn Gweinidog

Sul 28 Ebrill
Bethel a Noddfa (ym Methel) 10.15 y bore Natalie Morgan
Seion ac Aberduar (yn Seion) 2.00 y pnawn Natalie Morgan

Gweithgareddau Wythnos y Pasg


DYDD LLUN 25 MAWRTH – 6.00 yr hwyr
Swper y Pasg, Yr Hedyn Mwstard, Llanbedr Post Steffan
Oedfa gymun fer; pryd bwyd a chymdeithas i ddilyn

DYDD GWENER 29 MAWRTH
Gorymdaith yr eglwysi trwy’r dref
Ymgynnull yn Noddfa, 10.20; cychwyn o Noddfa 10.30; cyrraedd Parc Sant Germain 11.00
Lluniaeth ysgafn yn Neuadd Eglwys San Pedr i ddilyn

DYDD SUL 31 MAWRTH
(Y trefniadau hyn yn wahanol i’r hyn a geir yn y Deufis)
Oedfa Gymun yn Noddfa, 9.30 y bore
Oedfa Gymun yng Nghartref Maes-y-felin, Dre-fach, 11.00 y bore

Oedfaon Mis Mawrth

Sul 3 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 10 Mawrth
Bethel 10.15 y bore Delyth Phillips—Cymun
Aberduar a Seion
(yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 17 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Noddfa 10.00 y bore Nigel Davies
Brynhafod a Seion 2.00 y pnawn
(Oedfa plant a theulu dan ofal Nigel Davies ym Mrynhafod)

Sul 24 Mawrth
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion, Brynhafod
ac Aberduar 2.00 y pnawn Gweinidog
(ym Mrynhafod)

GORYMDAITH GWENER Y GROGLITH,
29 MAWRTH, LLAMBED

Yn codi o Noddfa 10.30; oedfa fer yn Neuadd San Pedr 11.00
Lluniaeth ysgafn i ddilyn

Sul 31 Mawrth — Sul y Pasg
Aberduar, Seion a Brynhafod 9.30 Gweinidog—Cymun
(yn Aberduar)
Noddfa, Bethe

Oedfan Mis Chwefror

Sul 4 Chwefror
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 11 Chwefror
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Aberduar a Seion 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
(yn Seion)

Sul 18 Chwefror
Noddfa 9.30 y bore Gweinidog
Aberduar 11.00 y bore Gweinidog

Sul 25 Chwefror
Aberduar 10.00 y bore Ffred Ffransis
Bethel a Noddfa 10.15 y bore Parchg Peter Thomas
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Parchg Peter Thomas
(yn Seion)

Oedfaon Mis Rhagfyr

Sul 3 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 10 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 17 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Oedfa Nadolig yr Ifainc
Bryn Hafod 2.00 y pnawn Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul
Nodddfa 4.00 y pnawn Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul

Sul 24 Rhagfyr Noswyl Nadolig
Bethel 9.30 y bore Oedfa Nadolig a Charolau
11.00 y bore—Oedfa arbennig yng Nghartref Maes-y-felin

Dydd Llun 25 Rhagfyr Dydd Nadolig
Aberduar 9.00 y bore Gweinidog
Noddfa 10.00 y bore Gweinidog

Sul 31 Rhagfyr
Sul y Cylch—Oedfa Diwedd Blwyddyn
Aberduar 10.30 y bore

Oedfaon Mis Ionawr

Sul 7 Ionawr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Oedfa garolau golau cannwyll

Sul 14 Ionawr
Bethel 10.15 y bore Gweinidog-Cymun
Seion ac Aberduar
(yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 21 Ionawr
Aberduar 10.00 y bore Rhys Bebb-Jones
Noddfa 10.00 y bore Delyth Morgans Phillips

Sul 28 Ionawr
Aberduar 10.00 y bore Delyth Morgans Phillips
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog
(yn Seion)

Oedfaon Mis Rhagfyr

Sul 4 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 11 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Seion 2.00 y p’nhawn Gweinidog-Cymun
Bethel 5.00 yr hwyr Oedfa garolau

Sul 18 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Oedfa Nadolig y Bobl Ifainc
Brynhafod 2.00 y pnawn Carolau ac Oedfa Nadolig y plant
Noddfa amser i’w gyhoeddi Oedfa Nadolig y plant

Sul 25 Rhagfyr—Dydd Nadolig
Aberduar 9 00 y bore Gweinidog
Noddfa 10.00 y bore Gweinidog

Oedfaon Mis Tachwedd

Sul 13 Tachwedd—Sul y Cofio
Dim oedfa yn Aberduar ond yn Eglwys Llanybydder—10.00 a.m.
Bethel 9.30 y bore Oedfa gyflwyno a Chymun
Seion 2.00 y pnawn (Gweinidog) Cymun

Sul 20 Tachwedd
Noddfa 9.30 y bore (Gweinidog)
Aberduar 11.00 y bore (Gweinidog)
Brynhafod 2.00 y prynhawn (Oedfa deulu)

Sul 27 Tachwedd
Aberduar 10.00 y bore
Bethel 10.15 y bore (Trefniant mewnol)
Seion a Brynhafod 2.00 y prynhawn (Gweinidog)
(ym Mrynhafod)