Oedfaon Mis Rhagfyr

Sul 4 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 11 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Seion 2.00 y p’nhawn Gweinidog-Cymun
Bethel 5.00 yr hwyr Oedfa garolau

Sul 18 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Oedfa Nadolig y Bobl Ifainc
Brynhafod 2.00 y pnawn Carolau ac Oedfa Nadolig y plant
Noddfa amser i’w gyhoeddi Oedfa Nadolig y plant

Sul 25 Rhagfyr—Dydd Nadolig
Aberduar 9 00 y bore Gweinidog
Noddfa 10.00 y bore Gweinidog

Oedfaon Mis Tachwedd

Sul 13 Tachwedd—Sul y Cofio
Dim oedfa yn Aberduar ond yn Eglwys Llanybydder—10.00 a.m.
Bethel 9.30 y bore Oedfa gyflwyno a Chymun
Seion 2.00 y pnawn (Gweinidog) Cymun

Sul 20 Tachwedd
Noddfa 9.30 y bore (Gweinidog)
Aberduar 11.00 y bore (Gweinidog)
Brynhafod 2.00 y prynhawn (Oedfa deulu)

Sul 27 Tachwedd
Aberduar 10.00 y bore
Bethel 10.15 y bore (Trefniant mewnol)
Seion a Brynhafod 2.00 y prynhawn (Gweinidog)
(ym Mrynhafod)