Trefniadau Dydd Sul 24 Gorffennaf


Gwibdaith y Cylch i Sir Benfro—ymuno â chynulleidfa Ebeneser
Eglwyswrw a’r Parchg Sian Elin Thomas—barbiciw i ddilyn—
ymweld wedyn â mannau yn y sir a phryd hwyr yn y Salutation
Inn, Felindre Farchog