Oedfa 31 Gorffennaf

Oedfa Eisteddfod Genedlaethol, yn y pafilwn Tregaron, 9 y bore
Trefnwyd yr oedfa gan Rhiannon (Aberduar) a Janet (Noddfa)
ymhlith eraill, gyda’r Gweinidog yn traddodi’r neges