Oedfaon 4 Medi


Aberduar 10.00 y bore Gweinidog (Cymun)
Brynhafod 10.30 y bore (Ysgol Sul)
Bethel 2.00 y prynhawn (Oedfa fedydd)
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog (Cymun)