Oedfan Mis Chwefror

Sul 4 Chwefror
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 11 Chwefror
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Aberduar a Seion 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
(yn Seion)

Sul 18 Chwefror
Noddfa 9.30 y bore Gweinidog
Aberduar 11.00 y bore Gweinidog

Sul 25 Chwefror
Aberduar 10.00 y bore Ffred Ffransis
Bethel a Noddfa 10.15 y bore Parchg Peter Thomas
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Parchg Peter Thomas
(yn Seion)