Oedfaon Mis Rhagfyr

Sul 3 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 10 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 17 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Oedfa Nadolig yr Ifainc
Bryn Hafod 2.00 y pnawn Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul
Nodddfa 4.00 y pnawn Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul

Sul 24 Rhagfyr Noswyl Nadolig
Bethel 9.30 y bore Oedfa Nadolig a Charolau
11.00 y bore—Oedfa arbennig yng Nghartref Maes-y-felin

Dydd Llun 25 Rhagfyr Dydd Nadolig
Aberduar 9.00 y bore Gweinidog
Noddfa 10.00 y bore Gweinidog

Sul 31 Rhagfyr
Sul y Cylch—Oedfa Diwedd Blwyddyn
Aberduar 10.30 y bore