Oedfaon 11 Medi

Aberduar 10.00 y bore Maria Evans
Bethel 10.15 y bore Delyth M. Phillips (Cymun)
Seion 2.00 y pnawn Delyth M. Phillips (Cymun)