Oedfaon Mis Tachwedd

Sul 13 Tachwedd—Sul y Cofio
Dim oedfa yn Aberduar ond yn Eglwys Llanybydder—10.00 a.m.
Bethel 9.30 y bore Oedfa gyflwyno a Chymun
Seion 2.00 y pnawn (Gweinidog) Cymun

Sul 20 Tachwedd
Noddfa 9.30 y bore (Gweinidog)
Aberduar 11.00 y bore (Gweinidog)
Brynhafod 2.00 y prynhawn (Oedfa deulu)

Sul 27 Tachwedd
Aberduar 10.00 y bore
Bethel 10.15 y bore (Trefniant mewnol)
Seion a Brynhafod 2.00 y prynhawn (Gweinidog)
(ym Mrynhafod)