Oedfaon Mis Awst

Sul 6 Awst
Soar y Mynydd 2.00 y pnawn Delyth Morgans Phillips
Bydd dim oedfeuon yn y Cylch ond dewch i Soar y Mynydd i gefnogi Delyth

Dim oedfeuon 14 Awst neu 21 Awst

Sul 28 Awst
Oedfa Eisteddfod Rhys Thomas James
Shiloh 10.30 y bore Canon Aled Williams

Sul 3 Medi
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog-Cymun