Oedfaon Mis Medi

Sul 10 Medi
Bethel 10.15 y bore Gweinidog-Cymun
Seion ac Aberduar (yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 17 Medi
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Noddfa 10.00 y bore Doniau’r eglwys

Sul 24 Medi
Bethel 10.15 y bore Parchg Olaf Davies
(unedig ar gyfer Bethel Noddfa a Caersalem)
Brynhafod 2.00 y pnawn Parchg Olaf Davies
(unedig ar gyfer Seion Aberduar a Brynhafod)