Oedfaon Mis Gorffennaf

Sul 2 Gorffennaf

 • Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
 • Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
 • Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
 • Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 9 Gorffennaf

 • Aberduar 10.00 y bore Ffred Ffransis
 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
 • Seion 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 16 Gorffennaf

 • Noddfa 9.30 y bore Parchg Aled Davies
 • Aberduar 11.00 y bore Parchg Aled Davies

Sul 23 Gorffennaf

 • Aberduar 10.00 y bore Coda Ni
 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog (ym Mrynhafod)