Oedfaon Mis Ebrill

Sul 2 Ebrill—Sul y Blodau
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog
Brynhafod 11.15 y bore Oedfa Gwanwyn
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog

Sul 9 Ebrill—Sul y Pasg
Bethel a Noddfa 9.30 y bore Gweinidog-Cymun
(Ym Methel)
Aberduar 11.00 y bore Gweinidog-Cymun
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 16 Ebrill
Noddfa 10.00 y bore Delyth Morgans Phillips
Aberduar Manylion i ddod
Brynhafod Gweler y ‘WhatsApp’

Sul 23 Ebrill
Bethel a Noddfa
(ym Methel) 10.15 y bore Parchg Jill Tomos

Seion ac Aberduar
(yn Seion) 2.00 y pnawn Parchg Jill Tomos

Sul 30 Ebrill
Oedfa Unedig y Cylch yn Aberduar, 10.30
Y Gweinidog