Oedfaon Mis Mawrth

Sul 5 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 12 Mawrth
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Aberduar a Seion
(yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 19 Mawrth
Noddfa 10.00 y bore Parchg Eirian Wyn Lewis
Aberduar a Brynhafod
(ym Mrynhafod) 2.00 y pnawn Parchg Eirian Wyn Lewis

Sul 26 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog (ym Mrynhafod)
Noddfa 5.00 p.m. Oedfa Sul y Mamau/Pasg y plant