Oedfaon Mis Mai

Sul 7 Mai
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 14 Mai
Aberduar 10.00 y bore Dylan Lewis
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Oedfa’r Maer (Cyngh Rhys Bebb Jones) —Shiloh, Llambed 2.00 y pnawn Gweinidog yn pregethu

Sul 21 Mai
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog
Cymanfa Ganu Cylch Llambed a Chaeo
4.00 y pnawn Bethel Cwmpedol
Emlyn Davies yn arwain

Sul 28 Mai (Sulgwyn)
Aberduar 10.00 y bore Beti Griffiths
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
(ym Mrynhafod)