Oedfaon Mis Mehefin

Sul 4 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog-Cymun

Sul 11 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Melda Grantham
Bethel 10.15 y bore Gweinidog-Cymun
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 18 Mehefin
Sul trip eglwysi’r Cylch
Ymweld ag Ystrad Fflur a’r Beudy yn y bore
Oedfa yn Soar y Mynydd—2.00 y pnawn
Pryd bwyd yn y Talbot, Tregaron, ar y ffordd nôl

Sul 25 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Stan Evans
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog
(ym Mrynhafod)
Cyfarfodydd