Oedfaon Mis Hydref

Sul 8 Hydref

 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
 • Aberduar a Seion 2.00 y pnawn Gweinidog– Cymun (yn Seion)

Nos Lun 9 Hydref, 7 yr hwyr

Diolchgarwch Bethel
Parchg Andy Herrick, Cwm-ann

Nos Iau 12 Hydref, 7 yr hwyr

Diolchgarwch Caersalem
Delyth Morgans Phillips

Sul 15 Hydref

 • Noddfa 10.00 y bore Parchg Robin Samuel
 • Penybont- ar-Ogwr
 • Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Parchg Robin Samuel
 • (ym Mrynhafod)

Dydd Mercher, Hydref 18
Diolchgarwch Aberduar
2 y pnawn a 7 yr hwyr
Y Parchg Rob Nicholls, Llundain

Sul 22 Hydref

 • Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
 • Bethel 10.15 y bore Gweinidog
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun (ym Seion)

Sul 29 Hydref

 • Oedfa’r Cylch – Brynhafod 10.30 – Gweinidog