Oedfaon Mis Tachwedd


Sul 5 Tachwedd

 • Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
 • Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
 • Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
 • Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog-Cymun


Sul 12 Tachwedd

 • Aberduar Oedfa Sul y Cofio
 • Bethel 9.30 y bore Gweinidog-Cymun
 • Seion 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 19 Tachwedd

 • Noddfa 9.30 y bore Gweinidog
 • Aberduar 11.00 y bore Gweinidog

Sul 26 Tachwedd

 • Noddfa – 10.00 y bore Oedfa ar gyfer y Cylch – Andrew Sully (Trefnydd Cymorth Cristnogol Cymru)
 • Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog (ym Mrynhafod)