Oedfaon Mis Ionawr

Sul 7 Ionawr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Oedfa garolau golau cannwyll

Sul 14 Ionawr
Bethel 10.15 y bore Gweinidog-Cymun
Seion ac Aberduar
(yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 21 Ionawr
Aberduar 10.00 y bore Rhys Bebb-Jones
Noddfa 10.00 y bore Delyth Morgans Phillips

Sul 28 Ionawr
Aberduar 10.00 y bore Delyth Morgans Phillips
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog
(yn Seion)