Oedfaon Mis Rhagfyr

Sul 4 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 11 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Seion 2.00 y p’nhawn Gweinidog-Cymun
Bethel 5.00 yr hwyr Oedfa garolau

Sul 18 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Oedfa Nadolig y Bobl Ifainc
Brynhafod 2.00 y pnawn Carolau ac Oedfa Nadolig y plant
Noddfa amser i’w gyhoeddi Oedfa Nadolig y plant

Sul 25 Rhagfyr—Dydd Nadolig
Aberduar 9 00 y bore Gweinidog
Noddfa 10.00 y bore Gweinidog