Trefn Oedfaon a Newyddion

Oedfaon Mis Mehefin

Sul 4 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog-Cymun

Sul 11 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Melda Grantham
Bethel 10.15 y bore Gweinidog-Cymun
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 18 Mehefin
Sul trip eglwysi’r Cylch
Ymweld ag Ystrad Fflur a’r Beudy yn y bore
Oedfa yn Soar y Mynydd—2.00 y pnawn
Pryd bwyd yn y Talbot, Tregaron, ar y ffordd nôl

Sul 25 Mehefin
Aberduar 10.00 y bore Stan Evans
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog
(ym Mrynhafod)
Cyfarfodydd

Oedfaon Mis Mai

Sul 7 Mai
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog—Cymun

Sul 14 Mai
Aberduar 10.00 y bore Dylan Lewis
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Oedfa’r Maer (Cyngh Rhys Bebb Jones) —Shiloh, Llambed 2.00 y pnawn Gweinidog yn pregethu

Sul 21 Mai
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog
Cymanfa Ganu Cylch Llambed a Chaeo
4.00 y pnawn Bethel Cwmpedol
Emlyn Davies yn arwain

Sul 28 Mai (Sulgwyn)
Aberduar 10.00 y bore Beti Griffiths
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
(ym Mrynhafod)

Oedfaon Mis Ebrill

Sul 2 Ebrill—Sul y Blodau
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog
Brynhafod 11.15 y bore Oedfa Gwanwyn
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Gweinidog

Sul 9 Ebrill—Sul y Pasg
Bethel a Noddfa 9.30 y bore Gweinidog-Cymun
(Ym Methel)
Aberduar 11.00 y bore Gweinidog-Cymun
Seion 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 16 Ebrill
Noddfa 10.00 y bore Delyth Morgans Phillips
Aberduar Manylion i ddod
Brynhafod Gweler y ‘WhatsApp’

Sul 23 Ebrill
Bethel a Noddfa
(ym Methel) 10.15 y bore Parchg Jill Tomos

Seion ac Aberduar
(yn Seion) 2.00 y pnawn Parchg Jill Tomos

Sul 30 Ebrill
Oedfa Unedig y Cylch yn Aberduar, 10.30
Y Gweinidog

Oedfaon Mis Mawrth

Sul 5 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 12 Mawrth
Bethel 10.15 y bore Gweinidog—Cymun
Aberduar a Seion
(yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 19 Mawrth
Noddfa 10.00 y bore Parchg Eirian Wyn Lewis
Aberduar a Brynhafod
(ym Mrynhafod) 2.00 y pnawn Parchg Eirian Wyn Lewis

Sul 26 Mawrth
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog (ym Mrynhafod)
Noddfa 5.00 p.m. Oedfa Sul y Mamau/Pasg y plant

Oedfaon Mis Ionawr

Sul 7 Ionawr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog-Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun
Noddfa 5.00 yr hwyr Oedfa garolau golau cannwyll

Sul 14 Ionawr
Bethel 10.15 y bore Gweinidog-Cymun
Seion ac Aberduar
(yn Seion) 2.00 y pnawn Gweinidog-Cymun

Sul 21 Ionawr
Aberduar 10.00 y bore Rhys Bebb-Jones
Noddfa 10.00 y bore Delyth Morgans Phillips

Sul 28 Ionawr
Aberduar 10.00 y bore Delyth Morgans Phillips
Bethel 10.15 y bore Gweinidog
Seion a Brynhafod 2.00 y pnawn Gweinidog
(yn Seion)

Oedfaon Mis Rhagfyr

Sul 4 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Gweinidog—Cymun
Brynhafod 10.30 y bore Ysgol Sul
Caersalem 2.00 y pnawn Gweinidog—Cymun
Noddfa 3.30 y pnawn Gweinidog—Cymun

Sul 11 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Doniau’r eglwys
Seion 2.00 y p’nhawn Gweinidog-Cymun
Bethel 5.00 yr hwyr Oedfa garolau

Sul 18 Rhagfyr
Aberduar 10.00 y bore Oedfa Nadolig y Bobl Ifainc
Brynhafod 2.00 y pnawn Carolau ac Oedfa Nadolig y plant
Noddfa amser i’w gyhoeddi Oedfa Nadolig y plant

Sul 25 Rhagfyr—Dydd Nadolig
Aberduar 9 00 y bore Gweinidog
Noddfa 10.00 y bore Gweinidog

Oedfaon Mis Tachwedd

Sul 13 Tachwedd—Sul y Cofio
Dim oedfa yn Aberduar ond yn Eglwys Llanybydder—10.00 a.m.
Bethel 9.30 y bore Oedfa gyflwyno a Chymun
Seion 2.00 y pnawn (Gweinidog) Cymun

Sul 20 Tachwedd
Noddfa 9.30 y bore (Gweinidog)
Aberduar 11.00 y bore (Gweinidog)
Brynhafod 2.00 y prynhawn (Oedfa deulu)

Sul 27 Tachwedd
Aberduar 10.00 y bore
Bethel 10.15 y bore (Trefniant mewnol)
Seion a Brynhafod 2.00 y prynhawn (Gweinidog)
(ym Mrynhafod)